Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -

Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -

Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -

Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -

Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -
Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ -
Danh mục dịch vụ

Hệ thống thiết bị đo và phân tích phóng điện cục bộ

Thiết bị đo phóng điện cục bộ:

Kiểm tra phóng điện cục bộ nhằm để kiểm tra PD cho tuyến cáp, thiết bị đóng cắt, máy biến áp,..

Tụ chuẩn cao áp:

Đo điện dung và đo tand nhằm xả hoặc chia bớt điện áp cho máy biến áp hoặc máy quay cũng như các tụ điện.

Dụng cụ hiệu chuẩn Battery cho PD:

Giảm sự phóng điện gây ra sự suy giảm của vật liệu do ảnh hưởng năng lượng của các điện tử năng lượng cao và gây ra sự biến đổi hoá học của nhiều loại.

 

Dịch vụ khác

backtop