Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -

Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -

Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -

Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -

Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -
Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An -

Dự án Chiếu sáng và TBA Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An

- Thông tin chung : Tổng diện tích  419 ha
- Phạm vi công việc :  Thi công lắp đặt đường dây trung – hạ thế ngầm – TBA và hệ thống chiếu sáng.
- Thời gian thi công : năm 2012 đến 2014
- Chủ đầu tư : Công ty CP Tập Đoàn Quốc Tế 5 Sao
- Địa chỉ : Xã Phước Lý - Huyện Cần Giuộc – Long An

Dịch vụ khác

backtop