Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -
Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Định Quán – Tỉnh Đồng Nai

- Thông tin chung : Trạm cấp điện cho phụ tải huyện Định Quán và KCN Định Quán qua 4 xuất tuyến 22kV.
- Phạm vi công việc :  Thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Trạm biến áp 110kV
- Thời gian thi công : 14/7/2015 đến 20/11/2015
- Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai
- Địa chỉ : Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai
 

Dịch vụ khác

backtop