Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -
Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai -

Dự án Trạm 110kV Long Đức – Tỉnh Đồng Nai

Thông tin chung : Tổng diện tích 270ha
Phạm vi công việc :  Thi công hệ thống điện Trung thế ngầm
 Thời gian thi công : 8/2014 đến 01/2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH đầu tư Long Đức
Địa chỉ : Xã Long Đức – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
Thông tin chung : Tổng diện tích 270ha
Phạm vi công việc :  Thi công hệ thống điện Trung thế ngầm
 Thời gian thi công : 8/2014 đến 01/2015
Chủ đầu tư : Công ty TNHH đầu tư Long Đức
Địa chỉ : Xã Long Đức – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

Dịch vụ khác

backtop