Nhà máy Tôn Phương Nam -

Nhà máy Tôn Phương Nam -

Nhà máy Tôn Phương Nam -

Nhà máy Tôn Phương Nam -

Nhà máy Tôn Phương Nam -
Nhà máy Tôn Phương Nam -

Nhà máy Tôn Phương Nam

Với gần 10 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Cơ điện – Điện lực Đồng Nai đã thực hiện nhiều công trình cho các doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số dự án tiêu biểu sau:  
Dự án Nhà máy Tôn Phương Nam 

- Thông tin chung : Tổng diện tích 100.000 m2

- Phạm vi công việc : Lắp đặt thiết bị cho Trạm điện trung thế 22KV (Tổng công suất 16MVA) và tủ hạ thế MSB, lắp đặt và đấu nối hệ thống MI, thiết bị, máy cắt trung thế và hạ thế, hệ thống nối đất.

- Thời gian thi công : 03/03/2014 đến 23/06/2014

- Chủ đầu tư : Công Ty Tôn Phương Nam

- Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

                                             

 

 

Dịch vụ khác

backtop