Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai
Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Xử lý nước thải tỉnh Đồng Nai

-    Thông tin chung : Tổng diện tích 1800 m2
-    Phạm vi công việc :  Xây dựng hạ tầng & hệ thống điện trung – hạ thế cấp điện cho toàn bộ nhà máy.
-    Thời gian thi công : 03/2016 đến 06/2016
-    Chủ đầu tư : Trung tâm xử lý nước thải Tỉnh Đồng Nai
-    Địa chỉ : Phường Trảng Dài - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 

Dịch vụ khác

backtop