Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -

Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -

Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -

Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -

Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -
Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý -

Sơ đồ tổ chức - Nhân sự - Hệ thống quản lý

 Sơ đồ tổ chức:

Công ty hoạt động trong môi trường năng động, hiện đại, phát huy năng lực mỗi cá nhân cũng như đảm bảo hệ thống tổ chức để làm lòng khách hàng. Cơ cấu của tổ chức chúng tôi như sau:

Nhân sự:

Công ty Cổ phần Cơ điện – Điện lực Đồng Nai có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, tạo được lòng tin vững chắc đối với khách hàng, đối tác.

Hệ thống quản lý:

Hệ thống quản lý và giám sát hoạt động chặt chẽ, chuyên nghiệp. Quy trình, chính sách áp dụng trong từng bộ phận thể hiện tính chuyên nghiệp và kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất.

 

 

Giới thiệu khác

backtop